Zinnat – příbalový leták

Čtěte Zinnat příbalový leták. Léčivý přípravek Zinnat 125 mg – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

Zinnat 125 mg

(Cefuroximum axetili)

Složení přípravku

Léčivá látka:
Cefuroximum axetili 150,36 mg, což odpovídá cefuroximum 125 mg, v jedné potahované tabletě.
Cefuroximum axetili 300,72 mg, což odpovídá cefuroximum 250 mg, v jedné potahované tabletě.
Cefuroximum axetili 601,44 mg, což odpovídá cefuroximum 500 mg, v jedné potahované tabletě.
Pomocné látky: mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, natrium-lauryl-sulfát, hydrogenovaný rostlinný olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hydroxypropyl­methylcelulóza, propylenglykol, methylparaben, propylparaben, potahová soustava Opaspray M-1–7120 J bílá (hypromelóza, oxid titaničitý (E171), natrium-benzoát (E211), bezvodý ethanol denaturovaný methanolem, čištěná voda)

Léková forma a velikost balení
Potahované tablety.
10×125 mg, 14×125 mg;
10×250 mg, 14×250 mg;
10×500 mg, 14×500 mg.
Farmakoterapeutická skupina, způsob účinku Antibiotikum.
Zinnat je širokospektré baktericidní antibiotikum cefalosporino­vé řady.

Držitel rozhodnutí o registraci
Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, Velká Británie.

Výrobci
Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Velká Británie.
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko.

Indikace

Zinnat se používá k léčbě infekce horních a dolních cest dýchacích, močového a pohlavního ústrojí, kůže a měkkých tkání a při onemocnění lymeskou boreliózou.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 3 roky.

Kontraindikace

Zinnat se nesmí užívat při přecitlivělosti na kteroukoliv jeho složku nebo na jiné cefalosporiny. Pro použití v těhotenství nebo v období kojení musí být zvlášť závažné důvody.

Zvláštní upozornění

Léčba tímto přípravkem vyžaduje pravidelné lékařské kontroly. Bude-li Vám prováděno stanovení cukru v moči, oznamte, že užíváte přípravek Zinnat.
Při užívání přípravku Zinnat se mohou objevit bolesti hlavy a závratě. Přípravek tak může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a soustředění jako je řízení motorových vozidel nebo obsluha strojů.

Předávkování:
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Přípravek obsahuje methylparaben, propylparaben. Může způsobovat alergické reakce.

Interakce

Účinky přípravku Zinnat a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s přípravkem Zinnat užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Antacida (přípravky neutralizující žaludeční kyselinu chlorovodíkovou) snižují vstřebávání přípravku Zinnat. Podobně jako další antibiotika může přípravek Zinnat snižovat účinek antikoncepčních přípravků.

Dávkování a způsob podávání

Přesné dávkování vždy určí lékař. Dospělí obvykle užívají dávku 250 mg dvakrát denně (každých 12 hodin). Při těžších infekcích se užívá dávka 500 mg dvakrát denně, často v návaznosti na injekční podání přípravku. Obvyklá doba léčby je 7 až 10 dní. Přípravek užívejte 10 až 15 minut po jídle.
Dětem od 3 let se obvykle podává dávka 125 mg dvakrát denně, ve 12hodinových intervalech. Pro děti mladší 3 let je určen přípravek ve formě suspenze.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout při léčbě přípravkem Zinnat, bývají obvykle mírné a přechodné. U malé části nemocných užívajících tento přípravek se mohou vyskytnout zažívací potíže jako průjem, nevolnost, zvracení a bolest břicha. Velmi vzácně se může objevit žloutenka. Stejně jako při užívání jiných širokospektrých antibiotik (tj. léčiv působících proti mnoha různým druhům bakterií) byl hlášen vznik pseudomembranózní kolitidy (akutního zánětu tlustého střeva). Při užívání přípravku se může též objevit kandidóza (kvasinkové onemocnění). O případném výskytu těchto obtíží informujte lékaře.
Stejně jako při podávání jiných podobných léčiv (cefalosporinových antibiotik) byly vzácně hlášeny kožní reakce a reakce přecitlivělosti, zahrnující kožní vyrážky, kopřivku, svědění, horečku, sérovou nemoc a velmi vzácně anafylaxi (což je prudká reakce přecitlivělosti, projevující se dušností, poklesem krevního tlaku a poruchami krevního oběhu). Při výskytu těchto obtíží přestaňte přípravek užívat a ihned o tom informujte lékaře.
V průběhu léčby přípravkem Zinnat byly hlášeny také bolesti hlavy a závratě.

Doba použitelnosti

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Překlad cizojazyčných výrazů uvedených na blistru:
LOT, BN – číslo šarže
3/3
EXP – použitelné do

Datum poslední revize textu
21.12. 2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Zinnat – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Zinnat – příbalový leták.

Napsat komentář