Biseptol – příbalový leták

Čtěte Biseptol příbalový leták. Léčivý přípravek Biseptol – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Biseptol 120

tablety

Výrobce
Pabianickie Zaklady Farmaceutyzcne Polfa S.A., Pabianice, Polsko.

Držitel rozhodnutí o registraci
Pabianickie Zaklady Farmaceutyzcne Polfa S.A., Pabianice, Polsko.

Složení

Léčivé látky:
Trimethoprimum 20 mg, sulfamethoxazolum 100 mg (BISEPTOL 120 mg) nebo trimethoprimum 80 mg, sulfamethoxazolum 400 mg (BISEPTOL 480) v 1 tabletě.

Pomocné látky:
Bramborový škrob, mastek, magnesium-stearát, polyvinylalkohol, propylenglykol, methylparaben, propylparaben.

Indikační skupina
Antibakteriální léčivo

Charakteristika

Kombinace chemoterapeutik trimethoprimu a sulfamethoxazolu v poměru 1:5 (kotrimoxazol) zabezpečuje dosažení výraznějšího účinku proti širokému spektru choroboplodných zárodků.

Indikace

Přípravek se používá při infekcích ledvin a močových cest, zánětech prostaty, infekcích dýchacích cest a plic (včetně prevence a léčby zánětu plic vyvolaného Pneumocystis jiroveci), při zánětech středního ucha, při střevních infekcích, při některých formách zánětu mozkových blan, při infekcích kůže, infekcích ran a jiných infekcích, vyvolaných choroboplodnými zárodky citlivými na kombinaci trimethoprimu a sulfamethoxazolu, jako je nokardióza. Přípravek může být užíván dospělými, mladistvými i dětmi od 3 let věku.

Kontraindikace

Přípravky BISEPTOL 120 a BISEPTOL 480 nesmí být užívány při přecitlivělosti na sulfonamidy nebo trimethoprim nebo na pomocné látky přípravku a dále při těžkém poškození jater nebo ledvin, při poruchách krvetvorby, při nedostatku enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy a během těhotenství a kojení. Nesmí být podávány dětem ve věku do 2 měsíců. Vzhledem k lékové formě se přípravek nepodává dětem do 3 let věku.

Nežádoucí účinky

V průběhu užívání přípravku se může vyskytnout celková nevolnost, zažívací obtíže (nucení na zvracení, zvracení), kožní alergické reakce (svědění, zrudnutí a otoky kůže), zvýšená citlivost na sluneční záření, mírné poruchy nervového systému (závratě, bolesti hlavy), poruchy citlivosti, změny krevního obrazu. Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.

Pokud se během léčby přípravkem vyskytnou nežádoucí účinky jako kožní vyrážka, puchýře na kůži nebo odlučování kůže, bolesti v krku, horečka, otoky, bolesti v oblasti ledvin nebo bolesti břicha, musíte užívání přípravku nebo jeho podávání dítěti přerušit a neprodleně se poradit s ošetřujícím lékařem.

Interakce

Účinky přípravku BISEPTOL a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současnosti užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis nebo bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku BISEPTOL užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte BISEPTOL.

Léky, snižující obsah žaludeční kyseliny, snižují účinnost přípravku. Při současném použití léků, snižujících hladinu cukru v krvi, se zvyšuje riziko výrazného poklesu hladiny cukru v krvi.

Přípravek může zesílit účinky léků snižujících srážlivost krve (perorálních antikoagulancií), fenytoinu (lék užívaný při léčbě epilepsie a některých onemocnění srdce) a zvýšit účinky a toxicitu methotrexatu (lék užívaný při léčbě nádorových onemocnění). Současné užívání látek zvyšujících kyselost moči (kyselina acelylosalicylová, kyselina askorbová, ovocné šťávy apod.) nebo nesteroidních protizánětlivých látek může vyvolat tvorbu krystalů v ledvinách.

Dávkování a způsob použití

Dávkování a délku léčby určí vždy lékař podle druhu a závažnosti onemocnění.
Obvyklé dávkování je následující:
Infekce močového ústrojí a obnovení chronického zánětu průdušek u dospělých
2 tablety BISEPTOLu 480 2krát denně v intervalu 12 hodin po dobu 7–10 dnů.
Infekce močového ústrojí a akutní zánět středního ucha u dětí
Děti ve věku 3–6 let: 2 tablety BISEPTOLu 120 každých 12 hodin.
Děti ve věku 7–12 let: 1 tableta BISEPTOLu 480 každých 12 hodin.
Léčba obvykle trvá 10–14 dnů.

Léčba pneumonie vyvolaná Pnemocystis jiroveci u dospělých a dětí

Obvyklá dávka u osob s prokázanou infekcí je 15–20 mg trimethoprimu a 75–100 mg sulfamethoxazolu/kg denně rozděleně v dílčích dávkách podávaných každých 6 hodin po dobu 14–21 dnů.

Profylaxe (předcházení) infekce Pneumocystis jiroveci
Dospělí: 2 tablety BISEPTOLu 480 1krát denně po 3 za sebou následující dny.
Děti ve věku 3–6 let: 1 tableta BISEPTOLu 120 2 krát denně každých 12 hodin po 3 za sebou následující dny.
Děti ve věku 7–12 let: Půl tablety BISEPTOLu 480 nebo 1 tableta BISEPTOLu 120 každých 12 hodin po 3 za sebou následující dny.

Nokardióza Dospělí: 2 tablety BISEPTOLu 480 každých 12 hodin. Děti ve věku 3–6 let: 2 tablety BISEPTOLu 120 každých 12 hodin. Děti ve věku 7–12 let: 1 tableta BISEPTOLu 480 každých 12 hodin. Léčba obvykle trvá 10–14 dnů.
Lékař může toto obvyklé dávkování podle potřeby zvýšit nebo snížit.

Přípravek se užívá během jídla nebo brzy po jídle, obvykle ráno a večer. Tablety se užívají buď celé nebo rozlomené podél dělící rýhy a je možné je před užitím i rozdrtit. Tablety je nutné dostatečně zapít (plnou sklenicí vody nebo jiné tekutiny, nejlépe alkalickou minerálkou, např. Bílinská kyselka, Vincentka).

Upozornění

Přípravek užívejte v pravidelných intervalech a využívejte celou předepsanou dávku. Pokud zapomenete užít nebo podat dítěti jednu dávku, užijte ji nebo podejte dítěti co nejdříve, jakmile si vzpomenete a pokračujte v užívání nebo podávání přípravku dítěti podle původního časového rozvrhu. Při vynechání více dávek se o dalším postupu poraďte s lékařem. Po dobu léčby musíte pít dostatečné množství tekutin podle doporučení Vašeho lékaře. Během léčby však nepijte alkoholické nápoje, ovocné šťávy a jiné kyselé nápoje, nekuřte a nesluňte se. Neužívejte současně léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou, askorbovou nebo jiné látky zvyšující kyselost moči.

O případném vzniku těhotenství v průběhu léčby přípravkem informujte ošetřujícího lékaře.
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem se poraďte s lékařem.
Vzhledem k obsahu methylparabenu a propylparabenu může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné)..

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25° C v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.

Varování

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
BISEPTOL 120: 20 tablet.
BISEPTOL 480: 20 tablet.

Datum poslední revize
31.12. 2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Biseptol – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Biseptol – příbalový leták.

Napsat komentář