Algifen – příbalový leták

Čtěte Algifen příbalový leták. Léčivý přípravek Algifen – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

ALGIFEN

tablety

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Pokud máte případné další otázky, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tento přípravek byl předepsán pouze vám, a proto ho nedávejte žádné jiné osobě. Mohl by jí uškodit, a to i tehdy, jestliže má stejné příznaky jako vy.

1. Co je Algifen a k čemu se používá?

Algifen se užívá jen na doporučení lékaře při kolikovité bolesti v břišní krajině – žaludku, střev, žlučových a močových cest, při bolestivé menstruaci, při bolestech hlavy.
Přípravek je určen dospělým a dětem starším 14 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost před tím, než začnete užívat Algifen ?

Algifen se nesmí užívat při přecitlivělosti na některou složku přípravku a při přecitlivělosti na kyselinu acetylosalicylovou a další léky proti zánětu a bolesti (projevy přecitlivělosti jsou astma, kopřivka, otoky tváře a další alergické reakce). Dále se Algifen nesmí užívat při poruchách krvetvorby, při aktivní vředové chorobě žaludku nebo dvanáctníku, při závažném onemocnění jater a ledvin.
Algifen nesmějí užívat těhotné a kojící ženy a nesmí se podávat dětem mladším 14 let.
U některých onemocnění je při užívaní léku nutná zvýšená opatrnost. Informujte proto svého lékaře o všech onemocněních, kterými trpíte. Zvlášť závažné důvody musí být pro užívání Algifenu při vážném onemocnění srdce, vysokém krevním tlaku, mechanickém zúžení střev, zvětšení prostaty a při glaukomu (zelený zákal).
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnou až během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Algifen není vhodný pro dlouhodobou léčbu.

Užívání přípravku Algifen s jídlem a pitím:
Během léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje.

Těhotenství:
Před začátkem užívání jakéhokoli léku se poraďte se svým lékařem.
Algifen nesmějí užívat těhotné ženy.

Kojení:
Před začátkem užívání jakéhokoli léku se poraďte se svým lékařem.
Algifen nesmějí užívat kojící ženy.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů:
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tato činnost se může vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku Algifen:
Na pomocné látky obsažené v tomto přípravku se nevztahují žádná zvláštní upozornění.

Vzájemné interakce s dalšími léky:
Účinky Algifenu a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Prosím informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo které jste užívali nedávno, a to na lékařský předpis i bez předpisu.
Algifen může zvyšovat účinek jiných léků užívaných proti bolesti, léků proti zánětu a léků snižujících srážlivost krve. Během léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje a užívat léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou.

3. Jak se Algifen užívá?

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. Při bolestech spojených s křečemi si vezměte 1 – 2 tablety; tato dávka se múže opakovat po 6 hodinách. Nepřekračujte maximální denní dávku 6 tablet.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo příliš slabý, oznamte to svému lékaři.

Jestliže jste vy nebo někdo jiný užili více Algifenu než jste měli:
Při předávkování nebo při náhodném požití tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Pokud jste si zapomněli vzít Algifen:
Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradili dávku vynechanou. Buď počkejte na následující dávku, jestliže se již blíží čas užití následující dávky,, nebo užijte vynechanou dávku hned a posuňte příslušným způsobem užití dávky následující.

Následky přerušení léčby Algifenem:
Předčasné přerušení léčby může mít za následek návrat či zhoršení příznaků, kvůli kterým byla léčba zahájena.

4. Možné nežádoucí účinky:

Podobně jako jiné léky může mít i Algifen nežádoucí účinky. Během léčby se může objevit sucho v ústech, zácpa, vyrážky nebo kopřivka. Velmi vzácně se vyskytuje zánět spojivek, poruchy vidění, obtíže s močením, senná rýma, zánět nosní dutiny a polypy, zrychlená činnost srdce, poruchy krvetvorby, snížení počtu krevních buněk, celková alergická reakce. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívaní Algifenu poraďte s lékařem. Pokud se objeví alergické kožní vyrážky, léčbu přerušte a vyhledejte lékaře ihned. Pokud zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této informaci, oznamte to svému lékaři.

5. Uchovávání přípravku Algifen:

Uchovávejte v původním obalu, při teplotě 10 – 25°C, aby byl přípravek chráněn před světlem a vzdušnou vlhkostí. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6. Další informaci

Složení přípravku
Léčivé látky: metamizolum natricum monohydricum (monohydrát sodné soli metamizolu) 527 mg, což odpovídá metamizolum natricum (sodná sůl metamizolu) 500 mg, pitofenoni hydrochloridum (chlorid pitofenonia) 5,25 mg, fenpiverinii bromidum (bromid fenpiverinia) 0,1 mg v 1 tabletě.

Seznam pomocných látek: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hydrogenuhličitan sodný, povidon 30, mastek calcium-stearát.

Velikost balení
20 tablet

Název a adresa držitele registračního rozhodnutí a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Datum poslední revize
29.10.2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Algifen – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Algifen – příbalový leták.

Napsat komentář